• БАСТЫ БЕТ
  • САТЫП АЛУЛАР
  • БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН САТЫП АЛУЛАР

Закупки за счет собственных средств (1990)