Басшылық

 Басшылық

АлиповБасқарма Төрағасы

Әліпов Ұлан Тоқтарбайұлы 

 

 

  


zam3

Басқарма Төрағасының орынбасары

Жусупов Арман Амантаевич

 

 

 

zam2

Басқарма Төрағасының орынбасары

Ибраев Жаслан Жиенбекович

 

 

 

Смагулов

Басқарма Төрағасының орынбасары

Смағұлов Талғат Назымбекұлы

 

 

akhmetov

Бас инженер

Ахметов Ратмир Бахытович

 


↑ Жоғары ↑

Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы — Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғамның атқарушылық органының мүшесі болып саналмайтын Қоғамның Директорлар кеңесімен тағайындалған және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беруге міндетті акционерлік қоғамның қызметкері. Сондай-ақ, өз құзыреті аясында Қоғамның акционерлері мен Директорлар кеңесі жиналыс отырыстарын дайындауды және жүргізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша қарастырылатын мәселелер жөніндегі материалдар мен Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды құрастыруды қамтамасыз етеді және оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді. Корпоративтік хатшының қызметі мен құзыреттілігі Қоғамның ішкі құжаттамасында анықталады.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Жарғысының 11 тарауы 11.2 тармағының 8) тармақшасына сәйкес Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, лауазымдық қызметақының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау, сонымен қатар, Корпоративтік хатшы жөніндегі қағидасын бекіту Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатады.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Корпортативтік хатшысы болып 2014 жылдың сәуір айынан бастап Калимова Айдана Амангелдіқызы болып табылады. 2002 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін тәмамдады.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

 

2002-2006 ж.ж..

 

ҚР Көлік және коммуникация министрлігі

Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету басқармасының жетекші маманынан бастап басқарма бастығы лауазымына дейін

(нормативтік актілерді дайындау, мемлекеттік органдарда, Үкіметте және Парламентте жобаларды қорғау және келісу, жобаларды сараптау, аналитика, хат алмасуды жүргізу)

 

2006 ж. сәуір- 2012 ж. шілде

 

ҚР Премьер-Министрінің Кеңсесі

Өндірістік саласы бөлімінің бас маманынан бастап Индустриалдық-инновациялық даму бөлімінің бас кеңесшісіне дейін

(көліктік саланың барлық түрлерін дамытудың мәселелері, ҚР Көлік және коммуникация министрлігінің, «ҚТЖ» ҰК» АҚ –ның, «Қазақтеңізқкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ-ның, «Эйр Астана» АҚ-ның, «АХТСП» ҰК» АҚ –ның жұмысына жетекшілік ету, НҚА жобаларын сараптау, аналитика, Үкімет басшыларының тапсырмаларын орындалуын бақылау, мемлекеттік органдар мен Үкіметтің басшыларын жетекшілік ететін салалар бойынша кеңес беру, жиналыстар мен форумдарды дайындау мен жүргізу, хат алмасуды жүргізу)

 

2012 ж. шілде–2014 ж. наурыз

 

ҚР Аймақтық даму министрлігінің «Қазақсуарна» АҚ

Жобалар бойынша директор

(жобалық топтарды жоспарлау және ұйымдастыру, бюджетті құрастыру, қауіптерге талдау жасау және бағалау, конкурстар жүргізу, тендерлік құжаттаманы, нормативтік-құқықтық жобаларды және техникалық құжаттанаманы дайындау, жобалауға бастапқы деректерді жинау, жергілікті және орталық органдарда, Үкіметте, Мемсараптамада, ХҚИ –мен ынтымақтастықта АҚ-ның мүдделерін және жобаларды қорғау және т.б.)

 

2014 ж. сәуір– осы уақытқа дейін.

 

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ

Корпоративтік хатшы  

icon-pdfПоложение о Корп.секретаре


Директорлар кеңесінің комитеттері

Бүгінгі таңда Директорлар кеңесінің жанында келесідей комитеттер бар. (2015 жылғы 10 наурыздағы Директорлар кеңесінің жалпыотырысының №19 хаттамасың №137 үзіндісі):

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеті:

Нагманов Қ.И. – Комитеттің Төрағасы;

Пшембаев М.К. – Комитеттің мүшесі;

Ибраимов М.У. – Комитеттің мүшесі.

 

Кадрлар және сыйақы беру мәселесі жөніндегі комитеті:

Қасымов М.Е. – Комитеттің Төрағасы;

Ибраев Ж.Ж. – Комитеттің мүшесі;

Курманов Ж.Е. – Комитеттің мүшесі.

 

Аудит жөніндегі комитеті:

Курманов Ж.Е. – Комитеттің Төрағасы;

Касымов М.Е. – Комитеттің мүшесі;

Нагманов К.И. – Комитеттің мүшесі.

 

icon-pdfО СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ

icon-pdfПоложение о Комитете по аудиту СД

icon-pdfПоложение о выплате вознаграждений и компен-и членам Совета директоров

icon-pdfПоложение о Комитете по стратег планированию и инвестициям

icon-pdfПоложение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

icon-pdfПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО СОСТАВУ КОМИТЕТОВ